Recuperació de Paraments Antics

Neteja d’obra vella, tractament de la mateixa, i tornar a donar-li vida.