Façanes

Els edificis en els q vivim i treballem requereixen d’una reformes periòdiques,
Decopaint els acompanya en tot el procés, assessorament i visites tècniques.

Tot classe d’aplicacions i revestiments.
Els edificis en els q vivim i treballem requereixen d’una reformes periòdiques,
Decopaint els acompanya en tot el procés, assessorament i visites tècniques.
Tot classe d’aplicacions i revestiments

Aïllaments tèrmics.
La llei obliga a l’aïllament tèrmic dels edficios de nova construcció però per a tots el de mes de 20 anys d’antiguitat és summament aconsellable aprofitar qualsevol obra de reforma per escometre també una rehabilitació tèrmica.
Neteja de pedres naturals.